به بیلبورد استاد خوش آمدید ، ما مفتخریم که شما بازدید کننده و همراه ما هستید
0
استاد دوره های گفتار توانگستر ، سیاوش عطایی

پل های ارتباطی

استاد دوره سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار – زبان و روانشناس

مدرس دوره های گفتار توانگستر

مهارت ها

برگزاری دوره های دیجیتال آموزشی 95

سوابق علمی و پژوهشی 

آسیب شناس گفتار و زبان – روانشناس

مولف – پژوهشگر 

بیست و پنج سال کار بالینی و دهها کتاب و تحقیق 

مولف کتاب درمان شناختی رفتاری اختلال افسردگی
مولف کتاب درمان شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی
پژوهش در زمینه رابطه بین امواج مغزی و لکنت ارایه در کنگره گفتاردرمانی به صورت پوستر
پژوهش پیش بینی بروز لکنت درکودکان پیش دبستانی به صورت پایان نامه
بررسی اثربخشی آموزش شطرنج بر درمان کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی- کم توجهی در کنفرانس
بین المللی مونیخ آلمان
کسب گواهینامه های
1- COURSE OF
Play therapy for children with intellectual and developmental disabilities
2-To certify attendance at the folio-wing continuing education activity and
workshop, in its entirety
Transcranial Electrical Stimulation for Research,
Psychiatric and Neurologic Disorders 23 – 24 October, 2017
3- To certify attendance at the folio-wing continuing education activity, in its
entirety
Introduction to EEG Biofeedback (Neurofeedback)
Biofeedback Federation of Europe (BFE).
The practical purposes during the course, was based on Thought Technology
hardware & software
July 13,2016-July 15,2016
4- Obtaining a certificate for passing the course of psychosomatic disorders
5-Passing a course to strengthen attention and concentration in hyperactive
children
6-Passing the training course of play therapist for children with autism spectrum
سوابق اجرایی و انتخاباتی
موسس و مدیر عامل شرکت گفتار توان گستر فعال در زمینه تحقیق و توسعه زیر ساختهای تولید ، و
بومی سازی دستگاههای توانبخشی
موسس و مدیر مرکز توانبخشی گفتار توان گستر
بازرس انجمن علمی گفتاردرمانی ایران ازسال 1395
کاندیدای دوره پنجم شورای شهر کرج
کاندیدای دوره هشتم نظام پزشکی کرج
مجری طرح پایش ، ارزیابی و مشاوره رایگان و درمان اختالالت گفتاری کودکان در حیطه آموزش و
پرورش استثنایی از سال 1380 در سطح استان البرز
فعال در حیطه خصوصی از سال 1389 در سطح استان البرز
در بستر وب ir.slponline موسس و مالک دوره های آموزش آنالین
موسس و مالک پایگاههای اطالع رسانی متعدد توانبخشی در بستر وب
طراح دستگاههای گفتاردرمانی
LANGUAGE MASTER
VIBRA TOTAL
AUDITORY TRAINING
ANTI STUTTERING