به بیلبورد استاد خوش آمدید ، ما مفتخریم که شما بازدید کننده و همراه ما هستید
0
محتوای لکنت
portrait_crop1

ناروانی گفتار در کودکان

در این اختلال موارد زیر دیده می شود: الف) کاهش سرعت گفتار ب) کاهش طول عبارت ج) مکث زیاد در شروع و در حین گفتار د) اختلالاتی در نوای گفتار (مکث ، تکیه ، دیرش و آهنگ) ناروانی در کودکان ...